MOODBOARD

Work in progress | DALARNA | Råndan | The Rå

be | skydd | are

s.


= skyddspatron, försvarare, beskyddare, vårdare, bevarare, förvaltare, väktare, välgörare

pro | tect | or

noun.


= patron, defender, guardian, keeper, preserver, caretaker, custodian, benefactor