ABOUT THIS PROJECT

The air is scented with wet dirt and new chlorophyll. I look down and my feet are buried in the soft green moss. And in my hand rests a wooden shovel. My heart skips a beat. I am about to start digging deep into the roots of my own being, my motherland, and our folklore. Down below I hope to find and create portraits of our legends, their entities, and also portray the many different, unique and beautiful provinces (all 25 of them) throughout my homeland, the Nordic Sweden, in which these different stories thrive. It will be a joint portrait of myself and the world of today reflected in old stories and history. The project will connect collective memories.

Some things in life seem inevitable. As natural as the fact that you were born. This project is that very thing to me. Ever since I first picked up a camera I had versions of this project in my head and as 2015 came, I knew it was time. It had kept me from sleeping at night for far too long.

So far nameless, the project is not carved in stone. It will be more organic, growing and changing over time. We will all know at the end of it how it evolved. After exploring the many provinces and our history the goal is to make a book and hopefully a travelling exhibition, to share the love and intrigue of a theme that is so local, so personal, yet extraordinary universal.

On this special project website the main images and material will be posted as soon as they are created. But starting off right now, it will also be a living breathing place for me, and for you, to enter the stories behind the images. To read more about the legends and the entities and our provinces. It will be my moodboard to inspire for the upcoming main shoots, but also a guideline… a storybook, for everyone to be told these tales for a long long time ahead. It will be your own passage into the fantastical world of wandering memories, eternally frozen in time.

These are the whispers of a Northling.


If you find this project intriguing, please share it with people you also think would find it intriguing. And if you want to share your thoughts about it all, please feel free to leave a comment on Facebook, Instagram, YouTube, or in an email. I also have a newsletter you can feel free to sign up for, so if you don't want to miss out on images or stories, you won't.

Luften doftar av fuktig jord och ny klorofyll. Jag ser ner och mina fötter är begravda i den mjuka gröna mossan. Och i min hand vilar en spade av trä. Mitt hjärta hoppar över ett slag. Jag är på väg att börja gräva djupt ner till rötterna av mitt eget väsen, mitt moderland och vår folktro. Där nere hoppas jag hitta och skapa porträtt av våra sägner, deras väsen och även porträttera de många olika, unika och vackra landskap (alla 25) i mitt hemland, nordiska Sverige, där dessa olika historier frodas. Det kommer att bli ett gemensamt porträtt av mig själv och dagens värld återspeglad i gamla berättelser och historia. Projektet kommer att sammankoppla kollektiva minnen.

Vissa saker i livet verkar oundvikliga. Lika naturliga som det faktum att du föddes. Detta projekt är exakt så för mig. Ända sedan jag först plockade upp en kamera har jag haft versioner av detta projekt i mitt huvud och när 2015 kom, visste jag att tiden var inne. Det hade hindrat mig från att sova på nätterna alldeles för länge.

Än så länge namnlöst, är projektet inte hugget i sten. Det kommer att vara mer organiskt, växa och förändras med tiden. Vi kommer alla i slutet av det veta hur det utvecklades. Efter att ha utforskat de många landskapen och vår historia är målet att göra en bok, och förhoppningsvis en vandringsutställning, för att dela kärleken till och spänningen hos ett tema som är så lokalt, så personligt, men så extraordinärt universellt.

På denna speciella projekthemsida kommer huvudbilderna och material att publiceras så snart de är skapade. Men nu från start kommer den också att vara en levande andandes plats för mig, och för dig, att beträda historierna bakom bilderna. För att läsa mer om sägnerna och våra väsen och landskap. Den kommer att vara min moodboard att inspirera inför de kommande huvudfotograferingarna, men också en sagobok för alla att få dessa historier berättade för sig under en lång tid framöver. Den kommer att vara din egen portal in den fantastiska världen av vandrande minnen, förevigt frysta i tiden.

Detta är viskningarna från en nordling.


Om du tycker att detta projekt är spännande, dela det med några du också tror skulle finna det intressant. Och om du vill dela dina tankar om det, är du hjärtligt välkommen att lämna en kommentar på Facebook, Instagram, YouTube eller via e-post. Jag har också ett nyhetsbrev som du gärna får prenumera på, så om du inte vill missa några bilder eller berättelser, så behöver du inte det.